AGENDA

PRVI DAN

URA (CET)PROGRAM

9:00

Uradni začetek

Prezentacija partnerjev in izzivov.

Moderira in vodi Urska Jez, Transformation Lighthouse 

10:00–12:00

Razkritje izbranih poslovnih modelov, skozi nekaj vsebinskih smernic. Oblikovanje ekipe in zabaven izziv.

12:00 

Kosilo

12:00–00:00

Prilagodljiv čas za delo na vaši ideji, srečanja mentorjev itd.

20:00 - 21:45

Večerni program

DRUGI DAN

URA (CET)PROGRAM

00:00–8:30

Celonočno timsko delo (pravi celonočni večer za največje navdušence).

8:30–9:00

Lep jutrjanji pozdrav. Kratek povzetek  prejšnjega dne in poteka finala.

9:00–16:00

Delo v ekipah

12:00

Kosilo

16:00–18:00

Predstavitev projektov pred komisijo

19:00

Zaključna slovesnost z razglasitvijo zmagovalcev

Ne pozabite se ves čas noro zabavati 😉

*Agenda služi kot okvir samega dogodka. Se lahko spremeni na željo organizatorja.

ORGANISERS&PARTNERS

Družba Roche s sedežem v švicarskem mestu Basel že 126 let pomembno prispeva h globalnemu zdravju. 

Še vedno v večinski družinski lasti pod eno streho združujemo farmacevtiko in diagnostiko ter digitalne in podatkovne rešitve, kar pomeni, da zajamemo celotni krog bolnikove poti. Naša DNK so inovacije in znanost.

Prinašamo posamezniku prilagojene inovacije na področju onkologije, imunologije, nevrologije, krvnih bolezni, virologije, tkivne diagnostike, sladkorne bolezni in zdravja žensk.

Naš cilj je omogočati posamezniku prilagojeno zdravljenje, ki lahko bistveno izboljša kakovost življenja in preživetje bolnikov.

Skupina Roche je v 2021 zaposlovala okoli 100.000 ljudi po vsem svetu in v raziskave in razvoj investirala 13,2 milijarde evrov. V Sloveniji zaposlujemo nekaj več kot 80 strokovnjakov. Ti se pri svojem delu vključujejo v mednarodne procese sodelovanja in s tem Slovenijo poslovno in strokovno povezujejo s svetom.

Za več informacij obiščite roche.si.

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo spremlja in analizira stanje digitalne preobrazbe in informacijske družbe na državni ravni. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja, usklajuje in izvaja državne ukrepe in projekte na področju informacijske družbe in digitalne preobrazbe gospodarstva, javne uprave, zdravstva, pravosodja, kmetijstva in izobraževanja ter drugih področjih. Usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe.

Občina kranj logo

Kranj,  največje  mesto  na  Gorenjskem,  je  nastalo  na  sotočju  rek  Kokre  in  Save.  Je  pomembno  industrijsko  in  gospodarsko središče Gorenjske ter obenem prijetno, staro mesto s pestro zgodovino. 

Mestna občina Kranj  stremi  k  inovativnosti,  uvajanju  sprememb  in  izboljšav  v  vseh  segmentih  delovanja,  s  ciljem  ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarskega napredka Kranja. Obenem želi mestna uprava svojim prebivalcem zagotoviti kakovostno in zdravo naravno in socialno okolje. 

Oracle logo

Praktične rešitve, ki pomagajo človeštvu – Oracle je predan razvoju praks in izdelkov, ki pomagajo preoblikovati prihodnost zdravstvenega varstva.

Oracle si prizadeva pomagati podjetjem odkriti in bolje razumeti zdravstveno tehnologijo. Oracle je ponosen, da je del te misije in prispeva k inovativnemu potovanju »Demenca – naš skupni izziv« prek hackathona, saj to vidi kot
odlično priložnost za ozaveščanje o tej izjemno pomembni temi.

Spominčica – Alzheimer Slovenija, Slovensko združenje za pomoč pri demenci je nepridobitno humanitarno društvo, ki nudi podporo in pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem. Spominčico je po vzoru podobnih društev po Evropi leta 1997 ustanovil psihiater dr. Aleš Kogoj in bil njen prvi predsednik. Pri delu z bolniki je ugotovil, da tudi svojci oseb z demenco potrebujejo izdatno pomoč in podporo tako za razumevanje bolezni kot pri vsakodnevni skrbi za bližnjega. Dejavnosti programa Spominčice so oblikovane skladno s smernicami mednarodnih organizacij Alzheimer’s Disease International (ADI) in Alzheimer Europe (AE), katerih člani smo. Cilj delovanja Spominčice je opolnomočiti svojce in osebe z demenco, da ostanejo čim dlje aktivni in samostojni v domačem okolju. Glavne dejavnosti so ozaveščanje javnosti o demenci in zmanjševanje stigme, izobraževanja in usposabljanja za svojce in prostovoljce, družabništvo osebam z demenco, posvetovalnica za demenco (059 305 555 in [email protected]), skupine za samopomoč, mreža Demenci prijaznih točk in organizacija interdisciplinarnih mednarodnih konferenc o demenci. Predsednica Spominčice je članica Delovne skupine za pripravo Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030.

Ministy of public administration

Na Ministrstvu za javno upravo opravljamo naloge s področja sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, uslužbenskega in plačnega sistema v javnem sektorju ter upravnega poslovanja. V sodelovanju z drugimi resorji si prizadevamo odpravljati administrativne ovire in izboljšati kakovost javne uprave. Na sistemski ravni smo odgovorni za področje javnega naročanja, delovanje nevladnih organizacij in lokalne samouprave. Naše delovno področje so tudi sistemsko urejanje volilne in referendumske zakonodaje ter transparentnost in integriteta v javnem sektorju. Zagotavljamo delovanje državnega komunikacijskega omrežja in podporo razvoju elektronskih storitev za državljane, gospodarstvo in državo. Kot ministrstvo, odgovorno za področje sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, stremimo k učinkovitemu in gospodarnemu ravnanju s stvarnim premoženjem države.

Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI ima dvojno vlogo:

  • predstavlja centralni katalog zbirk podatkov v državi, torej popis zbirk, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja in
  • predstavlja enotno spletno mesto za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno-berljivih formatih.

Portal OPSI zagotavlja pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način “odprtih podatkov”, in sicer za katerikoli (neprofitni ali profitni) namen.

Opolnomočuje posameznike za visoko učinkovite in motivirane ekipe. Spremenjamo miselnost tradicionalnega poslovanja. Govorimo o ČLOVEŠKI transformaciji za DIGITALNO DOBO.
Digitalna transformacija NI povezana s tehnologijo, … gre za STRATEGIJO, VODENJE, nove načine RAZMIŠLJANJA in nenehne INOVACIJE. Gre za LJUDI!
In to je bistvo Transformation Lighthouse.