Simbioza Hekaton

ZASNUJ STAREJŠIM ENOSTAVNO REŠITEV, KI JIM BO POMAGALA K VARNEJŠI, BOLJ ZDRAVI IN DRUŽABNEJŠI PRIHODNOSTI!

Družba se izjemno hitro stara, prihajajo velike spremembe v starostni strukturi prebivalstva – tudi v Sloveniji. Slovenija ima v tem trenutku 750.000 ljudi, ki so stari 50 let in več, do leta 2050 pa bo delež starejših v Sloveniji predstavljal 30% vseh prebivalcev.  V naslednjih desetletjih bo v državah EU čedalje več starejših prebivalcev, medtem ko bo delež delovno aktivnega prebivalstva znatno upadal.

Podaljšanje življenjske dobe ljudi je sicer pomemben dosežek, vendar staranje prebivalstva pomeni tudi velik izziv za gospodarstva evropskih držav in njihove sisteme socialne varnosti. Obenem od družbe zahteva spremembo v razmišljanju in širjenju ponudbe namenjene starejšim, kar istočasno predstavlja dobro poslovno priložnost. Družbeni problemi, ki izhajajo iz spremenjene starostne strukture prebivalstva, zahtevajo nove, starim prilagojene rešitve na vseh področjih. Prav starejši so ena izmed najbolj ranljivih kategorij, saj je ta populacija še posebej izpostavljena različnim tveganjem- poslabšanje finančnega položaja, krčenje socialnih omrežij, manjšanje avtonomije in kakovosti življenja.

Raziskave kažejo, da se starejši največkrat soočajo z naslednjimi izzivi:

 • osamljenost
 • komunikacija
 • varen in oskrbljen dom
 • zdravje
 • neznanje uporabe modernih tehnologij
 • zapletena uporaba modernih tehnologij

Nekaj statističnih podatkov, ki so ti lahko v pomoč pri oblikovanju začetne ideje:

 • Skoraj 30% starejših med 65 in 79 živi samih v enočlanskem gospodinjstvu, pri starejših od 80 let, pa se ta odstotek dvigne na 50%. Od tega je 75% žensk.
 • 27% starejših ima nepremičnino, v kateri živi, v lasti, 37% starih pa je solastnikov nepremičnine.
 • Po podatkih SURSa je 47%  starejših od 66 let, v letu 2018 uporabljajo internet.
 • 23% starejših od 65 let se nikoli ne srečuje z družino, prijatelji ali sorodnikov.
 • 14% upokojenih se niti enkrat na mesec ne druži ob pijači, kosilu ali večerji.
 • V Sloveniji je trenutno 19,8% prebivalstva starega 65 let ali več. Do leta 2050 lahko pričakujemo, da se bo ta delež povzpel nad 30%. Javni izdatki za pokojnine in dolgotrajno oskrbo bodo tako vedno večji – leta 2060 bomo za pokojnine namenili 5% BDP-ja več kot trenutno, ko za to namenimo približno 10%.

Izzivi

Da vnesemo malo inovativnosti v to področje in našim starejšim pomagamo k boljši, varnejši in družabnejši prihodnosti (lahko rečemo, da skupaj planiramo za lastno prihodnost ;)), smo detektirali tri najbolj pereča področja ter zastavili naslednje izzive za katere iščemo rešitve, ki bi bazirale na modernih tehnologijah:

1. VARNOST IN OSKRBLJEN DOM

Zagotovitev varnosti in dobrega počutja starejših oseb s pomočjo uporabe modernih tehnologij, starejšim pomaga pri zadovoljevanju pogostih in vsakodnevnih potreb (varnost v vseh pogledih- hrana, energija, komunikacija, zavarovanja, …) 

 • 27% starejših (vsak četrti!) ne uspe varčevati za dopust, za rezervo, za ne-nujne nakupe
 • 47% starejših (66+ let) je v letu 2018 uporabljalo internet
 • SMART HOME TEHNOLOGIJE: pametni merilniki, naprave z glasovnim upravljanjem, kamere, povezljivost naprav

2. ZDRAVJE

Kako bi izgledal digitalni produkt oz storitev, ki bi starejšim omogočila spremljanje in izboljšanje zdravja? A se to lahko povezuje z zdravstveno nego in neformalno oskrbno? Kaj, poleg padcev, še skrbi starejše? S čim imajo težave? 

 • top 6 bolezni za skupino 60+ let: demenca, izguba sluha, motnje vida, artritis, bolezni srca in kap.
 • Pri tem je naraščajoča skrb tudi debelost in bolezenska debelost (oboje 50% v SLO)
 • 30% oseb starejših od 65+ poroča o težkem dostopu do osnovnih zdravstvenih storitev (pri tem igra vlogo tudi naselitev na urbanem ali ruralnem okolju)

3. DRUŽABNOST IN MOBILNOST

Kakšen bi moral biti produkt oz. storitev, da bi tvojim (starim) staršem omogočal pestrejše družabno življenje ali pa pripomogel k boljšemu, morda celo bolj zdravemu, izkoristku prostega časa? Da bi spodbudil njihovo sodelovanje z okolico? 

 • 23% starejših od 65 let se nikoli ne srečuje z družino, prijatelji ali sorodnikov
 • 14% upokojenih se niti enkrat na mesec ne druži ob pijači, kosilu ali večerji.

CILJ

Išče se inovativna rešitev za starejše, ki jim bo prinesla dodano vrednost, bo enostavna za uporabo in bo dostopna, na nek način pa je lahko tudi njihova vstopnica v moderni svet!

Zagotovo poznaš kakšnega starejšega ali upokojenega, bodisi sta si v sorodu bodisi pa je to tvoja simpatična soseda, s katero se občasno zaklepetaš! Kakšni so njihovi konkretni izzivi, s katerimi se soočajo? O čem potarnajo ter kaj jim ne da spati? Kaj si želijo ter kaj jih zanima? Kaj meniš, da bi prispevalo k njihovemu kvalitetnejšemu vsakdanu? Kako bi jim lahko izboljšal življenje?

Prijavi se na Simbiozin medgeneracijski hekaton ter pomagaj soustvarjati prihodnost naših starejših (ter nas samih ;))! 

Kot na vsakem hekatonu, bodo tudi na tem prisotni mentorji – tisti, ki največ vedo o izzivih starejših –  so stararejši sami, ki bodo delili svoje izkušnje in ideje ter skupinam tako pomagali pri projektih! Imaš soseda, ki ima polno produktivnih idej, kakšen bi svet lahko bil? Reci mu, naj se pridruži!