Urnik

22. februar 2021

8:30–9:00
Registracija

9:00–10:00
Uvodni nagovor

10:00–12:00
Kratek uvod v Hackathon in procese inoviranja

12:00
Kosilo in spoznavanje ekipe

13:00–17:00
Ekipno delo

23. februar 2021

9:00
Zajtrk in zbiranje

9:00–12:30
Ekipno delo

12:30
Kosilo

14:00–17:00
Ekipno delo

24. februar 2021

9:00
Kavica dobrodošlice

9:00–10:00
Kako do dobre prezentacije.

10:00–12:00
Delo na prezentacijah

12:00
Kosilo

13:00
Finalna predstavitev in zaključek

O SIMBIOZI GENESIS, SOCIALNEM PODJETJU

Simbioza si že vrsto let prizadeva za vključujočo, inkluzivno digitalno družbo – družbo enkaih možnosti za vse, ki v ospredje postavlja socialno kohezijo in trajnostni razvoj. Verjamemo, da so medgeneracijsko sodelovanje in dialog, vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, družbeno koristno, odgovorno, socialno in etično delovanje tist pravi ključ, ki odpira vrata trajnostni viziji prihodnjega razvoja družbe – družbe prihodnosti, ki pa bo zagotovo digitalna.

O TRANSFORMATION LIGHTHOUSE

Z opolnomočenjem posameznikov poskrbi za visoko učinkovite in motivirane ekipe. Spreminja miselnost tradicionalnih podjetij. Pri digitalni transformaciji ne gre za tehnologijo, temveč za strategijo, vodenje, nov način razmišljanja in neprestano inoviranje. Gre za človeško transformacijo za digitalno dobo. Pomembni so ljudje. In to je Transformation Lighthouse.

O ZAVODU DIH SLOVENIJE

DIH Slovenije je osrednja nacionalna točka za zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj, tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij, najboljših praks, metodologij in drugih dejavnosti, ki so potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, inovacij modelov in procesov; ki podpirajo njihovo digitalno preobrazbo in dvigujejo njihove konkurenčne prednosti, ki temeljijo na digitalnem.

Med-sektorsko in multidisciplinarno partnerstvo (univerze, raziskovalne in poslovne ustanove, podjetja, ponudniki IKT in organizacije za podporo podjetjem) gradijo ekosistem za trajnostno kratkoročno in dolgoročno podporo te vizije.