VEČ O HACKATHONU

URNIK

26. september 2020

9:00–10:30
Nagovor organizatorjev ter predstavitev pravil in urnika, preko Microsoft Teams

12:00 – 00:00

Ekipno delo, mentorstvo in online paneli

15:00 Panel:  Microsoft and Sustainability Commitment

Barbara Domicelj, Country Manager Microsoft Slovenia

Ula Kepežinskaite Duric, Senior Account Executive Public Sector Slovenia & Albania, Microsoft

Tanja Tatomirovic, CEE Multi-Country Communications and Philanthropies Lead, Microsoft

17:00  Panel: Through the eye of the Oracle 

Julij Božič, Technology Sales Director and Country Leader,  Oracle Slovenia

Tania Le Voi, Director of Product Strategy Oracle Digital
Conor Warde, Leader, Customer Development Strategic Programs, Customer Development Organisation, Oracle 

19:00 Panel: Keynote – Welcome home – Climate Reality in 3 Acts

Herman Gyr and Lisa Friedman – speakers, authors and all around environmental obsessive enterprise gurus and coaches. 

wink – wink : They’re THE AUTHORS of the CO-STAR method you’re using to develop your idea.

27. september 2020

00:00–8:30
Timsko delo za največje entuziaste

8:30 – 17:00
Ekipno delo, mentorstvo in online paneli, ki ti bodo pomagali pri oblikovanju rešitve

11:00 Panel:  How Microsoft is working with Startups and Open data

Tomislav Vracic, Account Technology Strategist for Public Sector, Microsoft  

17:00 Oddaja idej

17:00-19:30 Strokovna komisija ocenjuje zbrane ideje

≈19:30 Razglasitev 6 zmagovalnih ekip

*Glede na dogajanje in število udeležencev, si pridružujemo pravico, da spremenimo urnik za hackathon Življenje s podnebnimi spremembami.

NAGRADE

2.500 EUR (neto)

1.500 EUR (neto)

1.000 EUR (neto)

+

DODATNA NAGRADA:

Knjiga plan B avtorja Boštjana Videmška – s posvetilom avtorja za izbrane srečneže

+

1x svetovalna ura s svetovalko za človeški kapital Anjo Žibert za 3 izžrebane srečneže

Spoznali boste majhne skrivnosti velikih kariernih priložnosti, ki bodo zagotovo imele velik vpliv na vaše nadaljnjo zaposlitveno in življenjsko popotovanje.

PARTNERJI PRI HACKATHONU ŽIVLJENJE S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI

 

Podnebne spremembe so že v teku in vsaka akcija je praktično že prepozna. Ker verjamemo, da jih je moč vsaj malo omiliti, smo pri Transformation Lighthouse združili moči z Ministrstvom za javno upravo ter projektom OPSI (Odprti podatki Slovenije), Agencijo RS za okolje, Direkcijo RS za vode, Tehnološkim parkom Ljubljana, ter tehnološkimi partnerji.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Na Ministrstvu za javno upravo opravljamo naloge s področja sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, uslužbenskega in plačnega sistema v javnem sektorju ter upravnega poslovanja. V sodelovanju z drugimi resorji si prizadevamo odpravljati administrativne ovire in izboljšati kakovost javne uprave. Na sistemski ravni smo odgovorni za področje javnega naročanja, delovanje nevladnih organizacij in lokalne samouprave. Naše delovno področje so tudi sistemsko urejanje volilne in referendumske zakonodaje ter transparentnost in integriteta v javnem sektorju. Zagotavljamo delovanje državnega komunikacijskega omrežja in podporo razvoju elektronskih storitev za državljane, gospodarstvo in državo. Kot ministrstvo, odgovorno za področje sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, stremimo k učinkovitemu in gospodarnemu ravnanju s stvarnim premoženjem države.

OPSI

Portal OPSI ima dvojno vlogo:

  • predstavlja centralni katalog zbirk podatkov v državi, torej popis zbirk, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja in
  • predstavlja enotno spletno mesto za objavo samih podatkov v strojno-berljivih formatih.

Portal OPSI zagotavlja pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način “odprtih podatkov”, in sicer za katerikoli (neprofitni ali profitni) namen.

Naša prizadevanja na področju odpiranja podatkov javnega sektorja so usmerjena k okrepljenemu sodelovanju z vsemi deležniki – gospodarstvom, raziskovalci, start-up podjetji, nevladnimi organizacijami, univerzami in srednjimi šolami, občinami, javnim sektorjem – z namenom, da se odprte podatke v čim večji meri uporabi za izdelavo aplikacij, ki bodo služile dobremu servisu in storitvam za državljane in podjetja.

AGENCIJA RS ZA OKOLJE (ARSO)

Na Agenciji za okolje pomagamo državljanom in državnim organom do ustreznih odločitev, povezanih z okoljem. Zato opravaljamo strokovne, analitične in upravne naloge s področja okolja na državni ravni.
Med drugim celovito obravnavamo problematiko na področju podnebnih sprememb. Pripravljamo strokovne podlage s predlogi, kako se prilagoditi na spremembe okolja in ublažiti njihove negativne učinke.

DIREKCIJA RS ZA VODE

Na Direkciji Republike Slovenije za vode opravljamo strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode na državni ravni. Cilj je vzpostavitev sistema upravljanja voda, ki omogoča njihovo celostno upravljanje: izkoristiti vodno zmogljivost Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Sistem celovitega upravljanja voda je organiziran in kadrovsko pokrit na državni ravni ter po porečjih na regionalni in lokalni ravni. Na direkciji zagotavljamo tudi možnosti za učinkovito izvajanje javnih služb in vodenje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki.

URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE

Urad vlade za komuniciranje je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije. Na uradu skrbimo za zagotavljanje javnosti dela vlade ter pripravljamo in izvajamo komunikacijske kampanje o najpomembnejših prioritetah vlade. Hackaton vidimo kot eno izmed orodij, s katerim lahko podpremo ozaveščanje in izobraževanje o temah trajnostnega razovja, predvsem pa si želimo, da bi po tej poti k tvornemu delovanju spodbudili ciljno skupino mladih. Mladi so tisti, ki lahko s spremembami navad največ doprinesejo k temu, da se današnje projekcije podnebnih sprememb ne bi v celoti uresničile.

MICROSOFT

Poslanstvo Microsofta je omogočiti vsakemu posamezniku in vsaki organizaciji na planetu, da doseže več. V veliko čast si štejemo, da lahko sodelujemo pri projektih, kot je hackathon “Življenje s podnebnimi spremembami”, saj na ta način dvigujemo nivo digitalne pismenosti med mladimi ter podpiramo prizadevanja vlade v digitalni Evropi.

ORACLE

Oracle stremi k temu, da podjetjem pomaga k odkrivanju in boljšem razumevanju okolja. Okoljski podatki so vsak dan bolj pomembni. V ponos nam je, da smo del te misije ter da doprinašamo k temu inovacijskemu potovanju “Življenje s podnebnimi spremembami”. Hackathon vidimo kot odlično priložnost za večje ozaveščanje vsakodnevne tematike.

COMTRADE

Comtrade se pri svojem poslovanju osredotoča na cilj, kako najbolje izkoristiti tehnologijo in podpreti poslovanje s povezanimi in zanesljivimi informacijskimi sistemi. S to miselnostjo se udeležuje tudi Hackathona Življenje s podnebnimi spremembami, kjer bo s strokovnim mentorstvom podprl motivirane posameznike in skupine pri njihovem delu.

XLAB

XLAB zadnjih nekaj let razvija in vzdržuje portal odprtih podatkov, zaradi česar je sodelovanje na h. odprtih podatkov za nas zelo pomembno. Na hekatonu bodo prisotni mentorji in sodelavci podjetja, ki sodelujejo pri razvoju portala, kot tudi mentorji, ki bodo svetovali s področja razvoja IT produktov in storitev .

GDI

GDi d.o.o., Ljubljana (GDi) je že več kot 28 let distributor programske opreme za geografske informacijske sisteme (GIS), vodilnega svetovnega proizvajalca ESRI, v Sloveniji. Z lastnimi celovitimi rešitvami za upravljanje virov in premoženja na področju naravnih virov, okolja, varnosti, kmetijstva, telekomunikacij, energetike in industrije zagotavljamo našim uporabnikom konkurenčno prednost na trgu.

INOVATIVEN.SI

Ključna cilja projektne skupine Inovativen.si sta nudenje strokovne podpore in pomoči pri uporabi inovativnih pristopov za reševanje izzivov organom državne uprave ter organizacija usposabljanj zaposlenih za dvig veščin in samostojno uporabo inovativnih metod.

S projektom želimo vzpostaviti nacionalno referenčno točke za področje inovativnosti v državni upravi.

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Tehnološki park Ljubljana, mesto tehnologije in znanosti v malem, predstavlja podporno poslovno okolje za razvoj vrhunskega tehnološkega podjetništva. Z bogatimi izkušnjami na področju motiviranja podjetniških skupin, preverjanja potenciala, rasti in internacionalizacije novih podjetij predstavlja pomemben člen v podjetniškem ekosistemu.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Fakulteta za računalništvo in informatiko z MJU sodeluje že sedmo leto pri projektih odprtih podatkov. Pri hackatonu sodelujemo zaradi večletnih izkušenj in v podporo projektom odpritih podatkov, ki bogatijo našo družbo skozi transparentnost.

TRANSFORMATION LIGHTHOUSE

Z opolnomočenjem posameznikov poskrbi za visoko učinkovite in motivirane ekipe. Spreminja miselnost tradicionalnih podjetij. Pri digitalni transformaciji ne gre za tehnologijo, temveč za strategijo, vodenje, nov način razmišljanja in neprestano inoviranje. Gre za človeško transformacijo za digitalno dobo. Pomembni so ljudje. In to je Transformation Lighthouse.

Rok za prijave: 23. 9. 2020

Kaj še odlašaš? Prijavi se zdaj 🙂