Ali vam iskanje talentov ter proaktivnih novih zaposlenih predstavlja izziv?

EVENT: HACK YOUR LIFE

'Hack your life' je enodnevni dogodek na eni strani namenjen posameznikom, ki si želijo osebne in profesionalne rasti, na drugi strani pa podjetjem, ki bi želela okrepiti svoje zaposlene. Dogodek je sestavljen iz 3 delov:

01 Pridobivanje znanja

Pridobivanje znanja poteka na področjih, ki so bila po mnenju World Economic forum določena za ključne veščine prihodnosti

02 Implementacija znanja

V drugem delu dogodka pridobljeno znanje prenesejo v prakso, tako da v timu posnamejo kratek video z naslovom: How to become the CEO of your life?

Izziv je, da v videu na čim bolj kreativen način predstavijo pridobljeno znanje iz prvega dela dogodka. Dela ni malo, saj morajo oblikovati scenarij, odigrati vloge, posneti kadre in jih zmontirati v smiselno celoto. Zato morajo delati timsko, saj bodo le tako lahko navkljub časovnim omejitvam naredili kvaliteten končni izdelek.

03 Diseminacija znanja

Posnet video vsaka skupina deli na socialnih omrežij in na tak način ozavešča mlade o ključnih veščinah, ki jih je smiselno razvijati v življenju.

  Dodana vrednost za podjetja:

  1. inovativen način pridobivanja kadrov
  2. vključevanje in krepitev kompetenc zaposlenih
  3. pozitiven branding podjetja (ciljna skupina so predvsem proaktivni mladi)
  4. materiali za promocijo podjetja (filmčki)
  5. povratna informacije posameznikov po TLI metodi (Teamwork, Leadership in Innovation)